Πρώτο Συνέδριο Σαρακατσάνων Ελλάδος

Περισσότερα

Εργαστήρι Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Περισσότερα

Χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού σε άτομο με βαριά αναπηρία – Msc στη Νευρολογία

Περισσότερα

Αμοιβή Καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Μύνστερ της Γερμανίας – τρείς έδρες Βυζαντινών σπουδών

Περισσότερα

Οικονομική κάλυψη του κόστους ενοικίασης λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Περισσότερα

Χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού σε άτομο με Νευρομυϊκές παθήσεις  

Περισσότερα

Χρηματοδότηση συμμετοχής Ελλήνων επιστημόνων στο πρόγραμμα L.E.A.D. 

Περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου για το Ινστιτούτο Ιδιωτικού Δικαίου

Περισσότερα

Χρηματοδότηση Ερευνητικής εργασίας-Μελέτης Ε.Κ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης

Περισσότερα

Αγορά εξοπλισμού

Περισσότερα

Οικονομική ενίσχυση έκδοσης περιοδικού «Διοτίμα»

Περισσότερα

Ετήσια παροχή υποτροφιών στο Ίδρυμα Fulbright

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM