ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1994, 1997
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Δημοτικό Σχολείο Σαπών Ροδόπης
Ποσό:
€2.400

Το 1994 και το 1997, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 2.400€ στο Δημοτικό σχολείο Σαπών Ροδόπης, προκειμένου να αγορασθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και να ενισχύθεί το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, σε αυτή την ακριτική γωνία της πατρίδας μας.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM