ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Η αναζήτηση του υψηλού κοινωνικού και ανθρωπιστικού στόχου στις κατευθύνσεις, που ορίζει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη, ιδίως μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται ότι το Ίδρυμα πρέπει να συγκεντρώσει τη χρηματοδότηση στην ανθρωπιστική βοήθεια τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και Ιδρυμάτων πρόνοιας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στόχος της χορηγικής πολιτικής του Ιδρύματος, είναι η οικονομική ενίσχυση ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε κρατική ή άλλου είδους χρηματοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη Νίκης 16, 7ος όροφος ΤΚ 10557, Αθήνα

Πέραν του συμπληρωμένου εντύπου αιτήσεως, στον φάκελο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής δικαιολογητικά:

Για ενίσχυση φυσικού προσώπου:
– Στοιχεία υποστήριξης του αιτήματος όπως ιατρικές γνωματεύσεις προσφορές εάν πρόκειται για αγορές κ.λ.π.
– Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

Για ενίσχυση νομικών προσώπων:
– Στοιχεία Νομιμοποίησης του Φορέα (ΦΕΚ, Καταστατικό, Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)
– Προϋπολογισμός τρεχούσης χρήσεως
– Απολογισμός προηγουμένης χρήσεως