ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1988 ... 2000
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT
Ποσό:
€462.000

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος,  επί 11 χρόνια. Η συνεργασία αφορούσε στην ετήσια παροχή υποτροφιών σε καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές πανεπιστημίων των ΗΠΑ,  για Ελληνιστικές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα, σε τομείς όπως η Ελληνική Ιστορία, η Ελληνική Γλώσσα και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για αυτές τις υποτροφίες ανήλθε στα 462.000€. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 30 ερευνητές και διήρκησε ένδεκα χρόνια.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM