ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2004
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών
Ποσό:
€4.000

Το 2004, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 4.000€ στην Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών,  για την έκδοση του περιοδικού «Διοτίμα». 

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM