ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ποσό:
€137.000

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στήριξε το 1999 την πρωτοπόρο προσπάθεια του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας, για τη δημιουργία «Εργαστηρίου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας», που προσέφερε εναλλακτικές προτάσεις θεραπείας, εκπαίδευσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, σε περισσότερα από 300 άτομα, με κινητική αναπηρία και αισθητηριακούς περιορισμούς .

Αυτό το εργαστήριο, το δεύτερο στην Ευρώπη, χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα με ποσόν 137.000€, που βοήθησε στο να αποκτήσει υπερσύχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και να μπορεί να παρέχει πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM