ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1996
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Πανελλήνιος Ομοσπονδιακός Σύλλογος Σαρακατσαναίων
Ποσό:
€17.600

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 17.600€ , για την έκδοση των πρακτικών του Πρώτου Συνεδρίου Σαρακατσάνων Ελλάδος και Διασποράς, με κεντρικό θέμα «Σαρακατσαναίοι: Η προσφορά τους στη συνέχεια του Ελληνισμού», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1996 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM