Επί τρεις δεκαετίες το ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ υπηρετεί έναν υψηλό ανθρωπιστικό στόχο, που αφορά στην αρωγή ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών.

Περισσότερα

Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών

Το Ινστιτούτο είναι μία πρότυπη θεραπευτική μονάδα που λειτουργεί στο κέντρο του Αμαρουσίου, προσφέροντας υπηρεσίες μουσικοθεραπείας, χοροθεραπείας, εικαστικής θεραπείας και δραματοθεραπείας σε ποικίλες ομάδες ανθρώπων. Περισσότερα

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 800 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας και διαθέτοντας πλέον των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα