ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998, 2020
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη
Ποσό:
€1.455.800

1. Συμμετοχή στην ανέγερση  του κτιρίου στα Άνω Λιόσια

2. Αγορά οικοπέδου

3. Οικονομική ενίσχυση

4. Αγορά μηχανήματος για το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής.

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» είναι ένα Κέντρο παροχής υπηρεσιών σε ενήλικα άτομα με νοητικές αναπηρίες, που άρχισε να λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με νοητική υστέρηση.

Παρέχει στα άτομα που εξυπηρετεί ευκαιρίες ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ζήσουν με μεγαλύτερη αυτονομία και παράλληλα, τους παρέχει ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, που μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.  Στα πλαίσια αυτά υλοποιούνται και επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άτομα άνω των 17 ετών , από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Φορείς.

Στη διάρκεια της μακράς λειτουργίας του, το Κέντρο έχει επιτύχει τα ακόλουθα:

1. Να πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

2. Να λάβει Ειδική πιστοποίηση  ως φορέας παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3. Να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

4. Να λειτουργεί ως Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Να λειτουργεί πέντε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική αναπηρία, στις οποίες διαμένουν εφ’όρου ζωής 42 άτομα, με πολύ ικανοποιητικές συνθήκες.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη εκτιμώντας το πολύ σημαντικό έργο του Κέντρου,  το χρηματοδότησε το 1996 με ποσόν 1.320.000€ για την ανέγερση του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα και  αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο για τη χώρα μας, ενώ ι φέρει και τον  τίτλο «Εργαστήρι ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ».

 Το Ιδρυμα χρηματοδότησε, επίσης, με ποσόν  120.000€ μια από τις προστατευόμενες  κατοικίες, η οποία  αναγέρθηκε το 2011 , ενώ το Εργαστήρι    χρηματοδοτήθηκε  και  με το ποσόν των  12.000€, για την αγορά ειδικού μηχανήματος ζαχαροπλαστικής.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

www.ergastiri.org

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM