ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2003
Κατηγορία:
Υγεία
Δωρεολήπτης:
Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
Ποσό:
€390.000

Από το 2003, μια νέα πτέρυγα νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, που παρέχονται στα νοσηλευόμενα παιδιά. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή νοσηλεία παιδιών με μεταδοτικά νοσήματα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στις μητέρες να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, με καλύτερες συνθήκες.

Το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε το ποσό των 390.000€ για το πολύ σημαντικό έργο της ανακατασκευής και διαρρύθμισης του δευτέρου ορόφου της πρώτης πτέρυγας του Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού». Η πτέρυγα έχει τεθεί σε λειτουργία ήδη από το 2003.

Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει ένα τμήμα με πέντε τρίκλινα δωμάτια για τρέχοντα περιστατικά και ένα τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων δυναμικότητας 7 κλινών, με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια.

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος , που ήταν τότε Διευθυντής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, και ο εμπνευστής όλης αυτής της προσπάθειας, οραματίστηκε τη στιγμή, που όλα τα άρρωστα παιδιά θα μπορούν να νοσηλεύονται με συνθήκες καλύτερες, από κάθε άποψη, όπως αυτές που επικρατούν στην αναμορφωμένη πτέρυγα.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM