Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στη Σιάτιστα – γενέτειρα του Άρη Βουδούρη

Περισσότερα

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

Περισσότερα

Λαογραφικό Μουσείο Ακαδημίας Αθηνών

Περισσότερα

Μουσείο του Αγίου Γεωργίου παλαιού Καΐρου

Περισσότερα

Οικονομική χορηγία για το έντυπο υλικό των συνέδρων του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΙΒΒΥ

Οικονομική στήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος

Έκδοση παιδικού βιβλίου που αφορά τον παιδικό διαβήτη (Λ.Β.)

Ενίσχυση κοινωνικού φροντιστηρίου στο Πομακικό χωριό Σμύνθη  Ξάνθης – Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Αγορά 10 laptop για τους σκοπούς του Νέου Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δράμας – Ένωση Κυριών Δράμας

Οικονομική ενίσχυση Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας “Μάντζαρος”

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Γιατί χαμογελάει η ΤΖΟΚΟΝΤΑ» για το Θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Βλέποντας με τις αισθήσεις» για το Μουσείο Μπενάκη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM