ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1996
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
Ακαδημία Αθηνών
Ποσό:
€607.000

Επί ογδόντα χρόνια, η Ακαδημία Αθηνών συλλέγει με υπομονή και επιμονή σπάνια στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .
Από καιρό, αναζητούσε το κατάλληλο κτήριο, που θα στέγαζε αυτό το σημαντικό και ζωντανό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, χρηματοδότησε με το ποσόν των 607.000 € την αγορά και τη διαμόρφωση του κτηρίου, που σήμερα είναι η έδρα του Λαογραφικού Μουσείου της Ακαδημίας Αθηνών και βρίσκεται στην Πλάκα, σε ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο, που φιλοξενεί τα ανεκτίμητα εκθέματα της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Ένα πραγματικό κόσμημα, που αποτελεί τίτλο τιμής και για την Ακαδημία και για τη χώρα.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM