Οικονομική ενίσχυση Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας “Μάντζαρος”

Τέχνη και πολιτισμός • 2014

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Γιατί χαμογελάει η ΤΖΟΚΟΝΤΑ» για το Θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τέχνη και πολιτισμός • 2014

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Βλέποντας με τις αισθήσεις» για το Μουσείο Μπενάκη

Τέχνη και πολιτισμός • 2014

Συμπλήρωση βιβλιοθήκης Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τέχνη και πολιτισμός • 2014

Χορηγική συμμετοχή στα Βραβεία Appwards

Τέχνη και πολιτισμός • 2013

Κατασκηνώσεις νέων Βαλκανικών χωρών – Διαβαλκανικό Κέντρο UNESCO

Τέχνη και πολιτισμός • 2010 - 2012

Οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Τεχνικών Υπουργείου Πολιτισμού

Τέχνη και πολιτισμός • 1992 - 2012

Συναυλίες εις μνήμην Άρη και Λίλιαν Βουδούρη

Τέχνη και πολιτισμός • 1993 - 2022

Περισσότερα

Έκδοση δύο φωτογραφικών λευκωμάτων (Κωνσταντίνος Στράτος – Νίκος Γκίνης)

Τέχνη και πολιτισμός • 2003 - 2022

Έκδοση προγράμματος – βιβλίου για την Νέα Σκηνή Τέχνης

Τέχνη και πολιτισμός • 1997 - 2022

Αγορά δύο μεταβυζαντινών εικόνων για το Μουσείο Μπενάκη

Τέχνη και πολιτισμός • 1998 - 2022

Ανέγερση νέας πτέρυγας του μουσείου Βορρέ

Τέχνη και πολιτισμός • 2002 - 2022

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM