ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Ινστιτούτο έχει παραχωρηθεί για 12 έτη, από τον Δήμο Αμαρουσίου στο Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να το ανακαινίσει και να το καταστήσει λειτουργικό.
Διαθέτει μεγάλο προαύλιο χώρο και κήπο και καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προσβασιμότητα των εξυπηρετoυμένων.
Ο κήπος του Ινστιτούτου προσφέρει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής και πραγματοποίησης συνεδριών και δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.