ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Πρόσκληση – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Δραματοθεραπευτή/ριας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή Σχολή Εξειδίκευσης στη Τέχνη τους και τίτλο Μεταπτυχιακών σπουδών στο σχετικό αντικείμενο με δυνατότητα να διαθέσουν 16 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση lilian.voudouri@outlook.com έως 11/03/2022.