ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Η αποστολή του Ιδρύματος περιγράφεται στη διαθήκη του αείμνηστου Άρη Βουδούρη και στοχεύει – μεταξύ άλλων – στη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους, που δεν έχουν τα αναγκαία μέσα για μεταπτυχιακές σπουδές, στη μέριμνα για την υγεία των εργαζόμενων στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ, στην οικονομική στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην έμπρακτη ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών.
Το Δ.Σ. εφάρμοσε στην πράξη αυτή την επιταγή, χρηματοδοτώντας σημαντικά έργα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατασκευή του κτιρίου «Πόρτα Ανοιχτή» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη και του κτιρίου «Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια, στον τομέα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Προγράμματος LEAD για το περιβάλλον, στον τομέα της έρευνας, της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μουσείου Αγίου Γεωργίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο Κάιρο.

Πρόσφατα, το ΔΣ προχώρησε στην υλοποίηση ενός ακόμα φιλόδοξου έργου, του Ινστιτούτου Θεραπείας Δια των Τεχνών στο Μαρούσι, που προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

Μέσα στο στενό οικονομικό πλαίσιο της εποχής, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη εξακολουθεί να εκπληρώνει την αποστολή του με σημαντική επιτυχία, αφ’ ενός συνεχίζοντας τη χορήγηση 25 περίπου υποτροφιών τον χρόνο, για μεταπτυχιακές σπουδές (κυρίως στο εξωτερικό) και αφ’ ετέρου ενισχύοντας Ιδρύματα,που προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας.