ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, στα πλαίσια των προβλεπομένων από την Διαθήκη του Άρη Βουδούρη στόχων, αποφάσισε την ίδρυση του «Λίλιαν Βουδούρη» Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών, για την παροχή θεραπείας μέσω των τεχνών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την από 15-5-17 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το “Λίλιαν Βουδούρη Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών” προσφέρει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας, χοροθεραπείας, εικαστικής θεραπείας και δραματοθεραπείας, σε ποικίλες ομάδες ανθρώπων, από τον Μάρτιο του 2019. Είναι μία πρότυπη θεραπευτική μονάδα, που λειτουργεί στο κέντρο του Αμαρουσίου, υπό την Αιγίδα του Δήμου.
Οι θεραπευτές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού.
Ο θεραπευτής τέχνης χρησιμοποιεί με συστηματικό και δημιουργικό τρόπο την τέχνη, ώστε να βοηθήσει το άτομο να ενεργοποιήσει το δυναμικό του, να υπερβεί τους περιορισμούς της παθολογίας του και να κατακτήσει βασικές δεξιότητες πάσης φύσεως, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, να ενταχθεί ομαλότερα στο κοινωνικό σύνολο και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.