ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινωνική Λειτουργός, εκτελέστρια της διαθήκης του Άρη Βουδούρη

Το ξεκίνημα της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του Ιδρύματος συμπίπτει με μία πρωτόγνωρη πολλαπλή κρίση: οικονομική , περιβαλλοντική, υγειονομική, κοινωνική.

Είμαστε μάρτυρες του τέλους της λεγόμενης «κοινωνίας της αφθονίας» και συγχρόνως μίας δραματικής κλιματικής αλλαγής, που απειλεί την επιβίωση της ζωής στον πλανήτη Γη. Η Ελλάδα, ειδικότερα, έχει μόλις μπει σε πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία θα δοκιμαστούν πολλαπλά οι αντοχές, όχι μόνο της οικονομίας , αλλά και της κοινωνίας μας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κοινωνική και εθνική συνοχή γίνεται υπέρτατη αξία και το έργο του Ιδρύματος ΛίλιανΒουδούρη, που στοχεύει ακριβώς στην προαγωγή τους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βάρος.             Δυστυχώς , η εποχή των αυξημένων αυτών αναγκών, μας βρίσκει σε φάση μειωμένης οικονομικής δυνατότητας  του Ιδρύματος. Προέχει λοιπόν, αφενός η επικέντρωση των χορηγιών σε έργα που να καλύπτουν μεγάλες κοινωνικές ανάγκες και μεγάλης αποδοτικότητας και, αφετέρου, η κατά το δυνατόν αύξηση των διαθεσίμων πόρων, με την αναζήτηση χορηγιών, συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα ή πρόσθετων πόρων από εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, οι αποφάσεις του Ιδρύματος για το μέλλον , συνοψίζοντας στα εξής βασικά σημεία:

1 Συνέχιση του προγράμματος υποτροφιών, με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής και χορήγηση περίπου 30 υποτροφιών κατ’ έτος, πάντα με έμφαση σε επιλογή γνωστικών αντικειμένων, απαραίτητων για την εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας.

2 Προσεκτική επιλογή, ενός σχετικά περιορισμένου αριθμού έργων, στις κατευθύνσεις της Πρόνοιας για άτομα με ειδικές ανάγκες, της Προαγωγής των Γραμμάτων και των Τεχνών και της Επιστημονικής Έρευνας., όπως προβλέπονται από τη διαθήκη.

3 Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σημειώνονται στους παραπάνω τομείς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο,,  ώστε οι χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος να προσανατολίζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες  συνθήκες..

4. Προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων και συνεργασιών με άλλους συναφείς φορείς που διέπονται από υο ίδιο πνεύμα και τις ίδιες αρχές, όπως το Ιδρυμα.

5. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τρχνολογία.

Μέσα σε αυτό το αντικειμενικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη θα συνεχίσει το δημιουργικό του έργο,  χάρη και στις προσπάθειες των ανθρώπων που το διοικούν και που προσφέρουν τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, με σύνεση, ευσυνειδησία και αφοσίωση.