ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα άλυτα, που περιμένουν την ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίλυση τους Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη , με απόλυτο σεβασμό στο όραμα του διαθέτη του, επεδίωξε, τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργίας του, να στηρίξει προγράμματα και δράσεις , μέσω Ιδρυμάτων ή και απευθείας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που βοηθούν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, Επίσης συνέβαλλε στην ανάδειξη τόπων και έργων που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία, για τον ελληνισμό και παγκοσμίως, προσφέροντας δωρεές για την αναστήλωση ναών με ιστορική σημασία και γενικότερα για τη διάσωση της παράδοσης και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Δείτε τις δωρεές