ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1995
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ποσό:
€139.300

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη , στην επιθυμία του να ενισχύσει την αγάπη των νέων για μάθηση και πρόοδο, τον Μάιο του 1995, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τον πολυετή αγώνα 85 νέων παιδιών, που είχαν αριστεύσει κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα βράβευσε σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με έπαθλο 500.000δρχ. ανά σπουδαστή.

Το Ίδρυμα διέθεσε συνολικά για τον σκοπό αυτό 139.300€.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM