ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2002
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Ποσό:
€2.900

Παλαιότερα ο χώρος στέγαζε το εργοστάσιο υφασμάτων Μηναίδη – Φωτιάδη, στην οδό Ιακωβάτων, στα Κάτω Πατήσια. Μετά από συλλογική προσπάθεια φορέων και ιδιωτών , μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, που προσέφερε 2.900€, μεταμορφώθηκε σε «Σπίτι του Ηθοποιού» το 2002 και έχει ως στόχο τη φιλοξενία ηθοποιών που χρειάζονται βοήθεια, είτε γιατί είναι μεγάλης ηλικίας, είτε γιατί είναι νέοι σπουδαστές θεατρικών σχολών, που δεν έχουν την οικονομική άνεση να σπουδάσουν.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM