ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2001
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό:
€9.400

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 9.400€ για την έκδοση των πρακτικών συνεδρίου του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 2001.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM