ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1992
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ποσό:
€11.700

Το 1992, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε με 11.700€ το Σωματείο Τεχνικών του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να διοργανώσει ευρωπαϊκό συνέδριο, με τίτλο «Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM