ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2004
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ποσό:
€24.500

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 24.500€ για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιδρυμάτων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάΐο του 2004.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM