ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1996, 2009
Κατηγορία:
Κοινωνία και άνθρωπος
Δωρεολήπτης:
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Ποσό:
€362.000

Τα Παιδικά Χωρία SOS είναι μια μεγάλη οικογένεια,  που αγκαλιάζει με αγάπη τα παιδιά που είναι μόνα στον κόσμο.

Αγάπη, στοργή και εφόδια για ανάπτυξη , πρόοδο και ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, είναι τα μέσα που προσφέρονται στα παιδιά που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά SOS, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα , μετά το χωριό της Βάρης, η προσπάθεια συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα δέκα σπίτια του Παιδικού Χωριού SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, χτίστηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη,  ποσού 132.000€, και  παραδόθηκε στη διοίκηση των Παιδικών Χωριών SOS τον Ιανουάριο του 1996.

Η υποστήριξη των σκοπών των Παιδικών Χωριών SOS  από το Ίδρυμα συνεχίστηκε και από το 2009, λειτουργεί κανονικά ένα ακόμα Σπίτι SOS  στον Δήμο Τραϊανούπολης στην Αλεξανδρούπολη. Το σπίτι είναι διώροφο,  επιφανείας 180τ.μ. και  χτίστηκε με χορηγία του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη,ποσού 230.000€.  Ήδη, έχουν βρεί σε αυτό στέγη πολλά παιδιά, που δέχονται τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται, ατενίζοντας το μέλλον με πίστη και αισιοδοξία.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM