ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2018
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Σ.Α.
Ποσό:
€1.390

Σ.Α Οικονομική Βοήθεια σε τετράχρονο παραπληγικό.

Αγορά εξοπλισμού απαραίτητου  για την ατομική του υγιεινή.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM