ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1997
Κατηγορία:
Υγεία
Δωρεολήπτης:
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού
Ποσό:
€8.800

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM