ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2002, 2011
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
Ποσό:
€13.900

Πιλοτικό εικαστικό πρόγραμμα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Κάλυψη εξόδων Εκθεσης έργων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM