ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και φίλοι του Μουσείου Μηλέων Πηλίου
Ποσό:
€ 14.600

Πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM