ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998, 2008
Κατηγορία:
Κοινωνία και άνθρωπος
Δωρεολήπτης:
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (ΣΕΠ)
Ποσό:
€144.000

Αποστολή του προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών που βοηθάει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, στηρίζοντας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,  προσέφερε το 1990 ποσό 58.600 €,  για την αποπεράτωση του ξενώνα- καταφυγίου, στον κατασκηνωτικό  χώρο της Περδικόβρυσης Παρνασσού.

Ο ξενώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 1.217 μ. στον εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και κατασκηνωτικό χώρο της Περδικόβρυσης , ξεπερνά τα 40 χρόνια λειτουργίας και παρέμενε ημιτελής από το 1970, λόγω ελλείψεως πόρων.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη με μια χορηγία 58.600€ έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΕΠ να ολοκληρώσει το έργο, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1999 και  είναι προσβάσιμο και από άτομα με αναπηρία.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM