ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1996
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ποσό:
€3.000

Το 1996, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε με 3.000€ το ερευνητικό πρόγραμμα, υπό την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ελένη Κούκου, για τον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς επίσης και την έκδοση σχετικού βιβλίου.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM