ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1996
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Κέντρο Διεθνούς Έκθεσης Παιδικής Ζωγραφικής
Ποσό:
€19.000

«Τα τυφλά παιδιά ζωγραφίζουν» Έκδοση λευκώματος

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM