ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2013, 2021
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Γαλιλαία
Ποσό:
€55.600

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας ¨ΓΑΛΙΛΑΙΑ¨  εδρεύει στα ΣΠΑΤΑ, λειτουργεί υπό την σκέπη της Ι.Μ Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Νικολάου και ο σκοπός της είναι η φροντίδα, από κάθε άποψη, ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Ίδρυμα αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο που επιτελείται, προσέφερε στη Γαλιλαία 50.000€ για την αναμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αργότερα, ποσόν 5.500€ για την αγορά μικρού αυτοκινήτου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας.

www.galilee.gr

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM