ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2008, 2021
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής
Ποσό:
€657.336

Η « Εστία » είναι ένας μεγάλος κοινωφελής Οργανισμός, που   ιδρύθηκε το 1982  από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση, στα οποία παρέχει υπηρεσίες   επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης και γενικότερα ικανοποιητικής κοινωνικής ένταξης. Γίνονται δεκτά άτομα  ηλικίας  13 ετών και άνω, με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο της «Εστίας»   το έχει βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα :

α) το 2008 χρηματοδότησε την «Εστία» με ποσόν 125.000 € για  την ανακαίνιση του κτιρίου  στο οποίο στεγαζόταν , στο Χαλάνδρι, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει  μία   σύγχρονη και λειτουργική στέγη, που διευκολύνει το έργο της.

β) το 2009 με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ποσού 400.000 €  αγοράστηκε οικόπεδο στο Πικέρμι, για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, η οποία ολοκληρώθηκε και με την οικονομική συμβολή του Δήμου Νέου Ψυχικού. Η στέγη  πληροί πολύ ικανοποιητικά όλες τις προϋποθέσεις της Ε.Ε. για αυτές τις δομές και στεγάζει οκτώ άτομα, τα οποία έχουν εξασφαλίσει τη δια βίου  παραμονή τους, με πολύ ικανοποιητικές συνθήκες. Το Ίδρυμα επίσης διέθεσε και το ποσόν των 10.000€ για τον εξοπλισμό δύο δωματίων της Στέγης ενώ  συνέχισε τη στήριξη της ΕΣΤΙΑΣ και τα επόμενα χρόνια και χρηματοδότησε με 26.000€ την ανανέωση του εργαστηρίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής και επίσης  την αγορά ειδικού λεωφορείου, κόστους 90.000€ και την αγορά μηχανήματος των εργαστηρίων με ποσόν 6.000€.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

www.eseepa.gr

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM