ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1992, 1993
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ακαδημία Αθηνών
Ποσό:
€35.200

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε τέσσερα ερευνητικά προγράμματα , τη διετία 1992-1993, διαθέτοντας το ποσόν των 352000€. Η έρευνα αφορούσε θέματα αρχαιομετρίας και διεξήχθη υπό την εποπτεία του ακαδημαϊκού κ. Π Θεοχάρη.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM