ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ποσό:
€14.700

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στήριξε οικονομικά τη μεταφορά και την εκτύπωση του τετράγλωσσου βιβλίου του καθηγητή Κ. Μπέη «Ώρα Απιέναι», που αναφέρεται στο θάνατο του Σωκράτη, καθώς επίσης και την παρουσίαση του στη Διεθνή Έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, προσφέροντας 14.700€.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM