ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1997
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ
Ποσό:
€5.300

Το 1997, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 5.300€ για την έκδοση προγράμματος για θεατρική παράσταση, βασισμένη στο βιβλίο της Έλλης Παπαδημητρίου «Κοινός λόγος».

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM