ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1999
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ- ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΝΗΣ
Ποσό:
€13.800

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, με πίστη στο όραμα διάσωσης του Ελληνισμού, ενίσχυσε οικονομικά την έκδοση των φωτογραφικών λευκωμάτων «Οι εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης» και «Εκκλησίες της Ορθοδοξίας Ίμβρου και Τένεδου», προσφέροντας 13.800€ συνολικά.
Πρόκειται για δύο κομψούς και καλαίσθητους τόμους , που παρουσιάζουν αφενός τους ναούς της Κωνσταντινούπολης, που μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα ως Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες και, αφετέρου τις ορθόδοξες εκκλησίες, που βρίσκονται στην Ίμβρο και στην Τένεδο.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM