ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Δημοτική Επιχείρηση Κοινοτικής, Καλλιτεχνικής και Αθλητικής Επικοινωνίας Θηβών
Ποσό:
€20.500

Αγορά ειδικού λεωφορείου για τη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM