ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2000
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή
Ποσό:
€345.000

Τον Σεπτέμβριο του 2001, εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης έδρα Ελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών, η οποία φέρει το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της έδρας, με τη χορηγία του ποσού των 345.000€.

Ήδη από τον Μάιο του 1996, το Ίδρυμα είχε χρηματοδοτήσει την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου, υψηλοτάτου πολιτικού και επιστημονικού επιπέδου, στο ίδιο πανεπιστήμιο, το οποίο αποτέλεσε και την αρχή για τη δημιουργία της έδρας, που ιδρύθηκε με τη συνεργασία της κορυφαίας Αμερικανικής Σχολής Διεθνών Σχέσεων «Fletcher School of Law and Diplomacy» του Πανεπιστημίου Tafts της Βοστώνης.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM