ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1998
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ποσό:
€103.000

Στην ακριτική Θράκη, η Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ανέλαβε το 1995 την , να συμβάλει στην πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής, τη διατήρηση της παράδοσης, την εκπαίδευση των νέων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, που σιγά-σιγά σβήνουν. Και μέσω αυτών να βοηθήσει στην εξασφάλιση εργασίας των νέων , ώστε να αποφεύγεται ο ξεριζωμός και η ερήμωση του τόπου. Το Ίδρυμα εκτιμώντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, αποφάσισε να συμβάλει στην ανάπτυξη του καπνεργοστασίου , που θα στεγάζει αυτές τις δραστηριότητες ,με μία δωρεά ύψους 103.000€.
Το κτίριο αποτελεί κόσμημα για την περιοχή και είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες, που μπορούν σήμερα, ισότιμα, να επωφελούνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ακαδημία..
Το κτίριο περιλαμβάνει εργαστήρια, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, που συγκεντρώνουν στην Ακαδημία νέους και ηλικιωμένους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, γεφυρώνοντας το χάσμα των γενεών και καταργώντας τις διάφορες διακρίσεις. Οι πύλες του κτιρίου άνοιξαν στις 18 Δεκεμβρίου 1998, ημέρα που ξεκίνησε μία νέα εποχή για τη Θράκη.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM