ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2003
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
Ποσό:
€10.000

Το 2003 , το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνέβαλε με 10.000€ στην ανακαίνιση του ακινήτου, που στεγάζει το Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής.

Αποστολή του είναι να προσφέρει βήμα για δημόσιο και πολιτικό διάλογο, σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνών σχέσεων και να διεξάγει επιστημονικές έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Ξεκίνησε το 1988 από μια φιλόδοξη και τολμηρή, για τα δεδομένα της εποχής, πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Θάνου Βερέμη.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM