ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1993, 2021
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Αμυμώνη
Ποσό:
€714.880

Η «Αμυμώνη» είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με προβλήματα Όρασης και πρόσθετες Αναπηρίες.

Πρόκειται για Σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο,  ως φιλανθρωπικό,  από την Περιφέρεια Αττικής (Ν. 1111/72) και πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποστολή της Αμυμώνης είναι η παροχή σε κάθε άνθρωπο,  με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες , δια βίου εκπαίδευσης, φροντίδας, & υποστήριξης.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα και λειτουργεί τέσσερις δομές:

1. Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, για παιδιά με προβλήματα όρασης, ηλικίας 0 – 6  ετών, που λειτουργεί από το 2004.

2. Το Κέντρο Ημέρας «Ίριδα», το οποίο εκπαιδεύει καθημερινά ανήλικα και ενήλικα άτομα, από 6 ετών και άνω και λειτουργεί από το 1995.

3 Τον  Ξενώνα «Πολίχνη», που αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ημιαυτόνομη διαβίωση για τυφλά, πολυανάπηρα άτομα και λειτουργεί από το 1996. 

4.Τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη»,  το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα, ειδικά δομημένο για τη στέγαση , εφ’όρου ζωής, τυφλών,  πολυανάπηρων ατόμων. Εξυπηρετεί 7 ενήλικες και λειτουργεί από το 2012.

Για τη δημιουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και την ενίσχυση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της Αμυμώνης , το ίδρυμα την έχει χρηματοδοτήσει με το ποσό των 720.000 €.

www.amimomi.gr

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM