ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1991
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
Ποσό:
€11.700

Το 1991, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 11.700€ για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου και την αγορά μουσικών οργάνων.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM