ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1999
Κατηγορία:
Γράμματα και επιστήμη
Δωρεολήπτης:
Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου
Ποσό:
€3.000

Τον Οκτώβριο του 1999, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 3.000€ στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου, για τη διοργάνωση συνεδρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Αθήνα και είχε ως αντικείμενο το θέατρο του απόδημου ελληνισμού.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM