Καθηγήτρια Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών