Σύμβουλος Πολιτικής Διαχείρισης Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων