Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών