Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες