ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» 2021-2022

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ανακοινώνει τους υποτρόφους του, μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό, για το Ακαδημαϊκό έτος  2021-2022.

 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όλοι οι Υπότροφοι πρέπει μέχρι 20 /09/21 να  καταθέσουν στο Ίδρυμα Υπεύθυνη Δήλωση (είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά) ότι αποδέχονται την υποτροφία του Ιδρύματος «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» και ότι δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν υποτροφία από άλλο φορέα για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 .

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ευχαριστεί όλους όσοι υπέβαλαν αιτήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η  Γραμματεία του Ιδρύματος θα παραμείνει  κλειστή   από 02/08/21   έως και  23/ 08/2021.